ردیاب غیر چینی ردیاب غیر چینی بخریم یا چینی؟ آیا ردیاب مونتاژ شده با قطعات چینی در ایران معتبر است یا تولید کارخانه اصلی در چین ؟ آیا ردیاب تلتونیکا که در دبی مونتاژ میشود معتبر است و به اسم غیر چینی به فروش میرسد مناسب است یا ردیاب چینی ؟ ردیاب آنتن داخلی (بدون […]

> View article